Priser

Da priserne varierer efter tidsforbrug og dyrets størrelse, er kun angivet ganske få priser her.

Ring og spørg, eller bed om et tilbud.


Faste ydelser

Operationer
Prisen på operationer afhænger af en række faktorer såsom dyreart, alder, indgrebet, materialeforbrug og behov for efterfølgende støtte og pleje.

Vi udfører operative indgreb efter forudgående undersøgelse af dyret. Er der tale om indgreb, som ligger udenfor vores kompetencer, henviser vi til specialister.

Vi udfører bl.a. neutralisation (kastration og sterilisation) på hunde og katte, samt kastration af kaniner, fritter og marsvin. Derudover tilbyder vi tandrensninger og tandoperationer, efter forudgående undersøgelse af dyret. 
Ring for pris.